SERVEIS

icono_servicio_escape

Sistemes d’escapament

El sistema d’escapament s’encarrega de funcions fonamentals per al correcte funcionament del vehicle, com:

-Evacuar del motor els gasos generats a la combustió de la benzina/gasoil.

-Disminuir el soroll generat pel motor.

-Controlar la contaminació provocada per la quema de combustible.