Qualitat

Qualitat

calidad_ok_2016

Etiqueta europea de qualitat MICHELIN

L’etiqueta “Centre de qualitat MICHELIN” garanteix que els establiments certificats compleixen les normes de qualitat especificades per Michelin quant al servei tècnic i la comercialització de productes.

Aquesta etiqueta garanteix que:

 

Els mètodes de treball que es fan servir en aquest establiment s’ajusten als requisits tècnics exigits per al muntatge i la comercialització de pneumàtics.

 

Els locals comercials reuneixen totes les condicions necessàries per oferir una atenció personalitzada i vetllar per la teva seguretat i comoditat.

 

La maquinària i l’utillatge són els adequats per a la correcta manipulació dels productes que s’ofereixen.

 

El personal està a disposició per a qualsevol dubte o suggeriment que pugi sorgir.

 

La transparència està garantida mitjançant l’ús del full de treball, on es defineixen les operacions que s’han d’efectuar al vehicle, amb el seu pressupost corresponent.

 

Les instal·lacions es mantenen en condicions òptimes de servei.

 

El nostre personal tractarà el vehicle amb la màxima professionalitat, avalada pels programes de formació contínua desenvolupats per a tal efecte.

 

calidad